Tel & Fax +32(0)51 22 90 81
Mail: info@rikpriem.beAutohandel Rik Priem - Roeselare

Schadewagens | Schadeauto's | Unfallauto | Unfallwagens

AUTO'S RIK PRIEM BVBA

Meensesteenweg 516
8800 Roeselare
België (Belgique)


Tel +32(0)51 22 90 81

info@rikpriem.be

Bank: KBC BANK
IBAN: BE84 7330 5254 7859
BIC: KREDBEBB

Autohandel Rik Priem Open:
maandag - donderdag:
8u30 - 12:00 & 13:00 - 17:30

vrijdag:
8:30 - 12:00 & 13:00 - 16:30

zaterdag: 9:00 - 12:00


Aanbod - Stock - Lager


VERKOOPSVOORWAARDEN
• De voertuigen op deze website worden niet hersteld noch technisch gekeurd noch thuisgeleverd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen op de bestelbon.

• Potentiële kopers van aangeboden voertuigen dienen zich voor de aankoop ter plaatse te vergewissen over de reële toestand van de voertuigen. Kopers die toch beslissen op afstand te kopen, en op basis van door deze website ter beschikking gestelde multimediabestanden, zoals afbeeldingen en/of filmfragmenten, kunnen zich achteraf niet beklagen dat de reële toestand van het voertuig afwijkt van deze op de multimediabestanden. In casu verborgen gebreken, schade of slijtage ontstaan door de impact van het ongeval of die reeds bestonden ervoor. Afwijkingen tussen de reële en de visuele toestand van het voertuig kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van compensatie, schadevergoeding noch de annulering van de verkoop.

• De informatie op deze website is van algemene aard en uitsluitend gericht aan handelaars. Particulieren aanvaarden dat ook zij op eigen risicio aan handelaarsvoorwaarden kopen. Dwz. dat zij een voertuig zullen verwerven dat noch hersteld, noch technisch gekeurd, noch geleverd zal worden noch enige vorm van garantie zal genieten gelet op de gebreken aan overeenkomst met het origineel af fabriek en de lagere kostprijs waarin het risico op verborgen gebreken ingecalculeerd is. Alle voertuigen worden aldus verkocht zonder enige vorm van waarborgen dit voor alle zichtbare en onzichtbare schade en slijtage van welke aard ook. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een bindend persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CONDITIONS DE VENTE
• Les véhicules sur ce site ne sont pas réparés, ne sont pas en ordre de contrôle technique et ne sont pas livrés, sauf avis contraire.

• Les acheteurs potentiels doivent se rendre sur place afin de juger de l'état réel des véhicules. Le cas échéant, les acheteurs qui décident de se baser uniquement sur les données multimédias (photos, films,…) mises à disposition sur ce site, ne pourront par la suite pas prétendre que l'état réel des véhicules ne correspond pas à ces données (entre autres pour des vices cachés, dégâts ou usure). Les différences de ce type entre l'état réel et l'état vu sur les photos ne pourront en aucun cas être la cause de quelconque compensation, dédommagement ou annulation de la vente.

• Les informations sur ce site sont d'ordre général et uniquement destinées aux professionnels. Les particuliers acceptent dès lors d'être soumis aux conditions de vente marchande (c'est-à-dire que les véhicules ne sont pas réparés, ne sont pas en ordre de contrôle technique, ne sont pas livrés et ne sont couverts par aucune forme de garantie). Les particuliers sont uniques responsables des risques qu'ils encourent dans ce cadre. Les véhicules sont vendus sans garantie aucune, que ce soit sur les dégâts visibles et invisibles, ou sur toute forme d'usure. Les informations ne sont pas adaptées à des circonstances personnelles ou spécifiques et ne peuvent donc pas être considérées comme contraignantes envers l'utilisateur que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel ou juridique.

CONDITIONS
• The cars on this website are not repaired, have no MOT and are not delivered, unless agreed otherwise.

• Potential buyers should check the real state of the cars on site. If they, nevertheless, decide to buy cars based only on the multimedia files (pictures, movies, …) available on this website, they cannot, afterwards, claim that the real state of the cars is not the same as on the provide multimedia files of the car. For instance: hidden shortcomings, damages or wear. Such differences between the real and the visual state of the cars can never be a reason to get any kind of compensation, reimbursement or canceling of the sale.

• The information on this website is general and exclusively aimed for professional buyers. Non-professional buyers therefore accept they too are buying at their own risk according to professional terms. This means that the cars are not repaired, have no MOT, are not delivered and don't have any kind of guarantee. All cars are sold without any guarantee on damages hidden or not, and on wear of any kind. The information is not adapted to any personal or specific circumstances, and can therefore not be considered as binding personal, professional or legal advice.

WARUNKI
• Samochody pokazane na tej stronie internetowej sa bez kontroli technicznej, nie sa z transportem na miejsce docelowe aczkolwiek w przypadku porozumnienia wzajemnego potencjalni kupcy powinni na miescu poogladac pojazdy i zapoznac sie z stanem techniczym.

• Kupcy którzy zdecydowali sie na zakup pojazdu na odleglosc na podstawie zdjenc lub urywku filmowego nie maja prawa do skladania skarg po fakcie jesli stan pojazdu nie jest zgodny z mediami to znaczy ukryte wady czy uszkodzenia.

• Informacja na tej stronie internetowej jest skierowana wyjatkowo dla handlarzy. Prywatni akceptuja ryzyko w przypadku zakupu towaru handlowego to znaczy ze pojazdy sa nie naprawiane nie maja przegladu nie sa przywozone na miejsce docelowa i sa bez gwarancji. To znaczy ze wszystkie pojazdy sa sprzedawane bez gwarancji oraz widoczne i niewidoczne uszkodzenia i usterki itp. Ta informacje jest przeznaczona dla wszystkich przypadkó a nie wyjatkowo dla jednego wiec to nie jest informacja osobista, profesionalna lub sluzbowa dla uzytkownikow tej strony.